36.jpg
       
     
02.jpg
       
     
03.jpg
       
     
04.jpg
       
     
07.jpg
       
     
11.jpg
       
     
12.jpg
       
     
14.jpg
       
     
16.jpg
       
     
17.jpg
       
     
19.jpg
       
     
20.jpg
       
     
21.jpg
       
     
24.jpg
       
     
26.jpg
       
     
29.jpg
       
     
30.jpg
       
     
31.jpg
       
     
32.jpg
       
     
34.jpg
       
     
Pistulkovi web (15).JPG
       
     
Pistulkovi web (2).JPG
       
     
Pistulkovi web (1b).JPG
       
     
Pistulkovi web (3).JPG
       
     
Pistulkovi web (1).JPG
       
     
Pistulkovi web (3a).JPG
       
     
Pistulkovi web (3b).JPG
       
     
Pistulkovi web (3c).JPG
       
     
Pistulkovi web (4).JPG
       
     
Pistulkovi web (9).JPG
       
     
Pistulkovi web (9a).JPG
       
     
Pistulkovi web (10).JPG
       
     
Pistulkovi web (12).JPG
       
     
Pistulkovi web (4a).JPG
       
     
Pistulkovi web (8).JPG
       
     
Pistulkovi web (7a).JPG
       
     
Pistulkovi web (7).JPG
       
     
Pistulkovi web (6).JPG
       
     
Pistulkovi web (5).JPG
       
     
Pistulkovi web (11).JPG
       
     
Pistulkovi web (13).JPG
       
     
Pistulkovi web (13a).JPG
       
     
Pistulkovi web (14).JPG
       
     
Pistulkovi web (16).JPG
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_50.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_54.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_45.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_55.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_58.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_46.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_44.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_59.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_72.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_73.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_74.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_69.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_47.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_48.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_49.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_56.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_51.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_60.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_61.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_62.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_63.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_64.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_52.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_57.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_53.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_70.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_66.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_65.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_71.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_67.jpg
       
     
Svatba_Malikovi (174).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (768).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (1907).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2016).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2037).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2043).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2236).JPG
       
     
Hanka & Štěpán
       
     
Hanka & Štěpán
       
     
I drobnosti se počítají / Every detail counts
       
     
Hanka & Štěpán
       
     
Svatba v kostele / Church Wedding
       
     
Slavnostní tabule / Festive Board
       
     
Jmenovky / Nametags
       
     
Hanka & Štěpán
       
     
Klára & Jindra
       
     
Hanka & Štěpán
       
     
Klára & Jindra
       
     
Klára & Jindra
       
     
Klára & Jindra
       
     
Zuzana & Magdaléna
       
     
Zuzana & Magdaléna
       
     
Silvie & Karel
       
     
Silvie & Karel
       
     
Silvie & Karel
       
     
Terezka & Eda
       
     
Silvie & Karel
       
     
Ty a já / You and Me
       
     
Petr & Kristýna
       
     
Petr & Kristýna
       
     
Petr & Kristýna
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_26.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_27.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_28.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_29.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_30.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_32.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_33.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_35.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_36.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_37.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_39.jpg
       
     
36.jpg
       
     
02.jpg
       
     
03.jpg
       
     
04.jpg
       
     
07.jpg
       
     
11.jpg
       
     
12.jpg
       
     
14.jpg
       
     
16.jpg
       
     
17.jpg
       
     
19.jpg
       
     
20.jpg
       
     
21.jpg
       
     
24.jpg
       
     
26.jpg
       
     
29.jpg
       
     
30.jpg
       
     
31.jpg
       
     
32.jpg
       
     
34.jpg
       
     
Pistulkovi web (15).JPG
       
     
Pistulkovi web (2).JPG
       
     
Pistulkovi web (1b).JPG
       
     
Pistulkovi web (3).JPG
       
     
Pistulkovi web (1).JPG
       
     
Pistulkovi web (3a).JPG
       
     
Pistulkovi web (3b).JPG
       
     
Pistulkovi web (3c).JPG
       
     
Pistulkovi web (4).JPG
       
     
Pistulkovi web (9).JPG
       
     
Pistulkovi web (9a).JPG
       
     
Pistulkovi web (10).JPG
       
     
Pistulkovi web (12).JPG
       
     
Pistulkovi web (4a).JPG
       
     
Pistulkovi web (8).JPG
       
     
Pistulkovi web (7a).JPG
       
     
Pistulkovi web (7).JPG
       
     
Pistulkovi web (6).JPG
       
     
Pistulkovi web (5).JPG
       
     
Pistulkovi web (11).JPG
       
     
Pistulkovi web (13).JPG
       
     
Pistulkovi web (13a).JPG
       
     
Pistulkovi web (14).JPG
       
     
Pistulkovi web (16).JPG
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_50.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_54.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_45.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_55.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_58.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_46.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_44.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_59.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_72.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_73.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_74.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_69.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_47.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_48.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_49.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_56.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_51.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_60.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_61.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_62.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_63.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_64.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_52.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_57.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_53.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_70.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_66.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_65.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_71.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_67.jpg
       
     
Svatba_Malikovi (174).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (768).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (1907).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2016).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2037).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2043).JPG
       
     
Svatba_Malikovi (2236).JPG
       
     
Hanka & Štěpán
       
     
Hanka & Štěpán

Nevěsty bývají krásné ze všech úhlů. Nejinak je tomu i v tomto případě.

The brides are beautiful from any angle. This is the case, indeed.

Hanka & Štěpán
       
     
Hanka & Štěpán

Svatební focení není jen o něvěstě a ženichovi. Její kouzlo spočívá mnohdy také v drobných detailech. na této svatbě byla nevěsta profesionální hudebnice a srdíčka z notových archů to krásně dokreslují.

Wedding photography is not just about the bride and groom. Its magic is often hidden in tiny details. Here the bride was a professional musician, which was beautifully illustrated by these hearts made from music sheets.

I drobnosti se počítají / Every detail counts
       
     
I drobnosti se počítají / Every detail counts

Při focení svatby je důležitá každá drobnost. Protože i za těmi nejdrobnějšími maličkostmi se skrývá spousta lidské práce.

Every little thing is important when photoshooting a wedding. Because there is a lot of human work even behind the tiniest details.

Hanka & Štěpán
       
     
Hanka & Štěpán

Tušení krásy - světlo na konci uličky, z nějž se symbolicky "zrodí" nevěsta a ženichovo napětí je téměř na maximu.

Expectation of beauty - the light at the end of the aisle from which the bride is symbolically "born" and the groom's tension is almost at its peak.

Svatba v kostele / Church Wedding
       
     
Svatba v kostele / Church Wedding

Ať si říká kdo chce co chce, svatba v kostele má prostě nezaměnitelné kouzlo. Ne nadarmo si s tím naši předkové dali takovou práci.

Say whatever you want but church weddings have an unmistakable magic. Not fot nothing our ancestors did this hard job.

Slavnostní tabule / Festive Board
       
     
Slavnostní tabule / Festive Board

Svatební obřad je náročná záležitost. Jak psychicky, tak fyzicky. A proto je potřeba ztracenou energii rychle dobít, abyste mohli slavit až do rána bílého.

Wedding ceremony is a demanding affair. Both mentally and physically. Therefore, the lost energy needs to be quickly recharged so that you can celebrate from dusk till dawn.

Jmenovky / Nametags
       
     
Jmenovky / Nametags

Ženich i nevěsta jsou většinou snadno rozeznatelní a jejich místa jsou vždy v čele slavnostní tabule. Svatební hosté by se ale mohli neplánovaně pomíchat, proto je lepší jim malinko pomoct s orientací.

Groom and bride are usually easily recognizable and their places are always at the head of a festive board. Wedding guests might, however, mix unplanned, so it's better to help them with orientation.

Hanka & Štěpán
       
     
Hanka & Štěpán

Manželství je jistě silné pouto, ale proč si ho trochu nepojistit, že?

Marriage is certainly a strong bond, but why not to secure it a little more, right?

Klára & Jindra
       
     
Klára & Jindra

Každá nevěsta je krásná, přesto si snad všechny říkají, že by to měly ještě malinko vylepšit. Jak jinak by si všechny ty vizážistky, kadeřnice, manikérky a svadlenky vydělaly na svůj denní chléb?

Every bride is beautiful, yet they all say they should improve it a little bit. How else would all the make-up artists, hairdressers, manicurists and dressmakers deserve their daily bread?

Hanka & Štěpán
       
     
Hanka & Štěpán

Je téměř jedna hodina v noci a svatební veselí stále pokračuje. Tohle je ale jedna z posledních fotografií, protože po více než sedmnácti hodinách focení už jsem pomalu usínal ve stoje.

It's almost 1 a.m. and the wedding celebration continues. But this is one of the last photos, because after more than seventeen hours of photoshooting I was slowly falling asleep standing.

Klára & Jindra
       
     
Klára & Jindra

Na každou nevěstu čeká ve svatební den náročný program. Dojatá maminka, hrdý tatínek, natěšení příbuzní, vášnivý ženich, blázniví kamarádi a kamarádky, spousta líbání, objímání, tance, zábavy, focení, natáčení. Takže účes musí být jak z betonu.

On a wedding day a demanding program awaits every bride. Loving mummy, proud daddy, excited relatives, passionate groom, crazy friends and buddies, lots of kissing, hugging, dancing, fun, photoshooting, filming. That's why the hairstyle must be concrete-like.

Klára & Jindra
       
     
Klára & Jindra

Prakticky neexistuje úhel, ze kterého by nevěsta nevypadala senzačně.

There is actually no angle from which the bride would not look beautiful.

Klára & Jindra
       
     
Klára & Jindra

Ještě, že se v našich končinách rýži moc nedaří. Jinak bychom měli před spoustou kostelů rýžová pole.

Fortunately, the rice doesn't grow in our lands. Otherwise, we'd have rice fields in front of many churches.

Zuzana & Magdaléna
       
     
Zuzana & Magdaléna

Přestože na téhle svatbě nebyl žádný ženich, byla neméně slavnostní a dojemná jako každá jiná.

Although there was no groom at this wedding, it was still no less festive and touching than any other.

Zuzana & Magdaléna
       
     
Zuzana & Magdaléna

Svatba bez ženicha? No a co? Láska přece překoná jakoukoli překážku.

Wedding without a groom. So what? Love will overcome any obstacle.

Silvie & Karel
       
     
Silvie & Karel

Nejen nevěsty se chtějí na svatbě líbit. Že by se tu někdo bál nekalé konkurence?

Not only brides want to look goregous at the wedding. Isn't here someone afraid of unfair competition?

Silvie & Karel
       
     
Silvie & Karel

Svatební fotograf se nesmí omezit jenom na nevěstu a ženicha. Děti jsou totiž velmi vděčnými objekty fotografování a většinou nemají problém s tím, že je někdo fotí.

The wedding photographer must not be limited to the bride and groom. Children are very suitable subjects of photography, and they usually have no problem with being photographed.

Silvie & Karel
       
     
Silvie & Karel

Existuje spousta druhů polibků, ale tenhle je prostě speciální.

There are many different types of kisses, but this one is just special.

Terezka & Eda
       
     
Terezka & Eda

Kdo říkal, že na svatbě se nedají dělat blbiny?

Who said there is no time for play at the wedding?

Silvie & Karel
       
     
Silvie & Karel

Svatba je taky o jídle a když se holt všechno cukroví nesní přímo na svatbě, tak je čas zabalit hostům "výslužku".

Wedding is also about feasting and when not all of the sweets are consumed it's time to pack the "doggy bag" for guests.

Ty a já / You and Me
       
     
Ty a já / You and Me

Jen my dva, ve svém světě, kam nikdo jiný nemůže.

Just the two of us, in a world where nobody else can go.

Petr & Kristýna
       
     
Petr & Kristýna

Všimli jste si ženichovy kravaty? Tahle svatba se sice odehrávala v Orlických horách, ale jinak byla prodchnuta duchem Skotska a provoněna vůní single malt whisky.

Did you notice the groom's tie? Although this wedding took place in the Orlické Mountains, it was soaked in the spirit of Scotland and perfumed with the smell of a single malt whisky.

Petr & Kristýna
       
     
Petr & Kristýna

Svatba s vůní rašelinového kouře byla veselá. Všichni pili, hodovali a dobře se měli.

The wedding with the scent of peat smoke was cheerful. They all drank, feasted and had a nice time.

Petr & Kristýna
       
     
Petr & Kristýna

Svatba ve skotském stylu je také o bohaté nabídce skotské whisky. Pak má nejeden ze svatebčanů těžké dilema - kterou si nalít?

A Scottish-style wedding is also about rich offer of Scotch whiskies. And many of the wedding guests have a difficult dilemma then - which one should I pour?

David_Rypal_Photography_svatba_26.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_27.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_28.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_29.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_30.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_32.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_33.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_35.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_36.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_37.jpg
       
     
David_Rypal_Photography_svatba_39.jpg